Het Bestuur

Voorzitter

Clarinda van der Zande

klaverveld 8

4698 PT Oud-Vossemeer

voorzitter@efsa-nederland.nl

Secretaris 

1st delegate Standing Committee

Miranda Koop

Kalisbuurt 11

4698 CN Oud-Vossemeer

        secretaris@efsa-nederland.nl

Penningmeester

Rene de Bruin

Eemsteynstraat 19

3312 JC Dordrecht       

       renedebruin18041962@gmail.com

unsplash